NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK

 
 

 

CENÍK

Řidičský průkaz

350 Kč

Potravinářský průkaz (event. nutné výtěry hradí pacient)

100 Kč

Zbrojní pas

350 Kč

Preventivní prohlídka do práce

350 Kč

Vstupní a výstupní prohlídka do zaměstnání

350 Kč

Vyplnění pojistky dle náročnosti

150-300 Kč

Výpis z dokumentace na žádost pacienta

250 Kč

Vypsání návrhu na lázně (samoplátci)

250 Kč

Prohlídky sportovců

300 Kč

Administrativní výkony

50 Kč

Kopírování 1 strana A4

5 Kč

Preventivní vstupní a výstupní prohlídky do zaměstnání v případě práce v riziku - hluk, práce v prašném prostředí, vibrace - provádí závodní lékař zaměstnavatele.